Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: बि.बि.एस (BBS ) कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी सूचना- प्रदेश १

Description: