Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: स्नातकाेत्तर तथा एम.फिल. तहकाे थेसिस, टर्मपेपर, प्राेजेक्ट रिपाेर्ट, इन्टर्नसिप, प्रयाेगात्मक परीक्षा काे म्याद थप सम्बन्धमा

Description: