Faculty of Management

Tribhuvan University

01-4332718, 01-4330818, 01-5907927 (Thesis)
Staff Login

View Notice Go Back

Title: अनुसन्धान तहमा शाेधार्थ मनाेनयनका लागि सिफारिस सम्बन्धमा ।

Description:

नेपाल सरकार 

शिक्षाा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे सूचना